Om företaget

Tomas Plantskola grundades 2006 på Hillet utanför Vedum. På denna mark har det bedrivits plantskola och trädodling sedan 30-talet. Den luckra sandjorden lämpar sig mycket bra för trädodling.

Tomas Plantskola har ett brett sortiment av större park- och alléträd samt stora solitärbuskar, prydnads- och bärbuskar, häckplantor, fruktträd och perenner. Vi planterar givetvis träden eller buskarna åt dig, men vi kan även tillhandahålla rådgivning inför planteringen om du vill göra det själv. Tomas Plantskola arbetar mot såväl privatpersoner som företagskunder.

Tomas Blomdahl